האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים - דף הבית  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  
בתכנון מתקדם של רכיבים ומבנים הנדסיים, במיוחד בתחום התעופה, נדרשים המהנדסים להתייחס לאפשרות שבכל רכיב ורכיב קיים סדק התחלתי קטן מאוד שלא ניתן לזהותו בעזרת ציוד ה- NDT, ועל בסיס נתונים זה לאמוד את אורך החיים הבטוח של הרכיב. למעשה, רזולוציית הבדיקה הלא-הורסת (בל"ה) מכתיבה את התכנון ההנדסי ואת משטר הבדיקות התקופתיות, היות וההנחה היא שהסדק יכול לגדול במהלך השרות ועלול להגיע למימדים קריטיים שיגרמו לכישלון פתאומי של הרכיב. בחמישים השנים האחרונות פותחו תקנים מחמירים עבור רכיבים קריטיים שבהם מפורטים החישובים ומערכי הבדיקות ובכלל זה הבדיקות הלא-הורסות. כאלו הם למשל התקנים של חיל האוויר האמריקאי המאוגדים ב- ASIP, ENSIP, ו- MECSIP ועוסקים בחישובי סיבולת הכשל על מנת למנוע כשל (Damage-Tolerant Design Criteria).
תגובות: -1  צפיות: -1
יש הסוברים כי שינויים תרבותיים בתולדות המין האנושי קשורים להתפתחויות טכנולוגיות ולפיתוחם של חומרים ותהליכים חדשים. העובדה ששלוש התקופות הקדומות בתולדות המין האנושי נקראות תקופת האבן, תקופת הברונזה ותקופת הברזל, יש בה כדי להעיד על הקשר ההדוק שבין האדם לחומרים. שאלה מתבקשת היא, האם על סמך חומרי העבר והתפתחויות טכנולוגיות מהעבר אפשר לחזות התפתחויות עתידיות הקשורות לתחום המדע והנדסת החומרים? לשם בחינת תחום החומרים מזוויות השקפה שונות נצא לשני מסעות אחרי החומר, היסטורי ועתידי.
משחר ההיסטוריה ועד לימינו מהווה תחום החומרים נדבך מרכזי בפיתוח כלים, טכנולוגיות ומוצרים, הן בעיתות שלום והן בעיתות מלחמה. בשנים האחרונות קיימת התפתחות מואצת בתחום, היות ותעשיות רבות דורשות חשיבה מערכתית המדגישה את נחיצותם של מהנדסים בעלי ידע בתחום החומרים כחלק אינטגראלי מצוות המהנדסים במפעל. הצלחת המוצר, החל משלב התכנון דרך רצפת הייצור ועד לתוצר המוגמר, חייבת להתבסס על תכונותיו של החומר בכדי להגיע לביצועים הטובים ביותר ובכדי למנוע כשלים עתידיים. תכונות החומר נשלטות על-ידי מבנה החומר וזה לכשעצמו נקבע בהתאם לבחירת חומרים נכונה ולתהליכי ייצור מתאימים. קיים שוני בין "מדע החומרים" (Materials Science) ל"הנדסת חומרים" (Materials Engineering). מדע החומרים הינו תחום מדעי, העוסק ביחסי הגומלין בין מיקרו-המבנה לתכונותיו של החומר. הנדסת חומרים הינו תחום הנדסי רחב יותר, העוסק בתכנון החומר במטרה להשיג את הביצועים האופטימליים ביותר. האחרון כולל את שלבי בחירת החומרים והתהליכים אשר ימקסמו את הביצועים בעזרת "הִנְדוּס" ושליטה על תכונות החומר.