האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים - דף הבית  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  
העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות (ע"ר) מתכבדת להזמינך ל- הכנס השנתי ה 13 של העמותה הישראלית-הלאומית לבדיקות לא הורסות (ISRANDT) ו - ASNT/ISRAEL . בתאריך 26/2/2012 יתקיים הכנס השנתי ה 13 של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות - בשיתוף עם ASNT Israel . הכנס יתקיים במרכז הקונגרסים Avenue בקרית שדה התעופה - Airport City , יישאו בו דברי ברכה ראשי התעשיות בארץ ואורחים נכבדים מחו"ל.

העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות (ע"ר) מתכבדת להזמינך ל- הכנס השנתי ה 13 של העמותה הישראלית-הלאומית לבדיקות לא הורסות (ISRANDT) ו - ASNT/ISRAEL חבר/ה יקר/ה! בתאריך 26/2/2012 יתקיים הכנס השנתי ה 13 של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות - בשיתוף עם ASNT Israel . הכנס יתקיים במרכז הקונגרסים Avenue בקרית שדה התעופה - Airport City , יישאו בו דברי ברכה ראשי התעשיות בארץ ואורחים נכבדים מחו"ל. התוכנית המצורפת למכתב זה הינה רבגונית וכוללת נושאים כלליים וספציפיים למבנים מפלדה ומבטון, בדיקות בתעופה ובמתקנים פטרוכימיים, תחנות ייצור כוח, ולחידושים בבדיקות לא הורסות. בתוכנית זו יתכנו שינויים מזעריים בלוח הזמנים ובנושאי ההרצאות. ביום הכנס יחולק למשתתפים תיק ובו ביטאון העמותה שיכלול גם תקצירי ההרצאות חדשות ופרסומים. כמו כן - תתקיים תערוכה שביתניה יהיו פתוחים במשך כל היום. באיחולים לכנס פורה ומהנה, ד"ר יוסי שואף יו"ר הוועדה המארגנת נשיא העמותה פרטים, תוכניה ורישום בקובץ המצ"ב תוכניה.pdf