האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים - דף הבית  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  
חברות באגודה מאפשרת השתתפות בפעילויות וקבלת מידע על אירועים שונים בתחומי הנדסת החומרים