האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים - דף הבית  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  
תכנית הלימודים החדשה המעניקה תואר "מוסמך אוניברסיטה בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים" ממקמת את אוניברסיטת תל אביב במועדון האקסקלוסיבי של האוניברסיטאות המקיימות תכניות לימודים לתלמידים מתקדמים בחקר החומרים הארכיאולוגיים, על ידי אימוץ של המודל הכללי של אוניברסיטאות המחקר החשובות בבריטניה ובארה"ב. תכנית הלימודים מנוהלת ע"י החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום תוך תיאום עם תכנית חומרים וננו-טכנולוגיות, הפקולטה להנדסה, החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. בתכנית שתי התמחויות: ארכיאומטלורגיה - חקר טכנולוגיית המתכת בעבר גיאו-ארכיאולוגיה - פטרוגרפיה ומיקרומורפולוגיה, דהיינו חקר קרקעות ומסלע או מוצריהם בהקשר הארכיאולוגי ובהם כלי חרס, טיח וכיו"ב.

לינק לאתר התוכנית באוניברסיטת תל אביב: http://go.tau.ac.il/index.php/ma/what-to-learn/humanities/archeological-materials אודות התכנית באוניברסיטת תל-אביב תכנית הלימודים החדשה המעניקה תואר "מוסמך אוניברסיטה בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים" ממקמת את אוניברסיטת תל אביב במועדון האקסקלוסיבי של האוניברסיטאות המקיימות תכניות לימודים לתלמידים מתקדמים בחקר החומרים הארכיאולוגיים, על ידי אימוץ של המודל הכללי של אוניברסיטאות המחקר החשובות בבריטניה ובארה"ב. תכנית הלימודים מנוהלת ע"י החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום תוך תיאום עם תכנית חומרים וננו-טכנולוגיות, הפקולטה להנדסה, החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, במתכונת של קורסים משותפים, ובמידת הצורך - גם הנחייה משותפת של תלמידים. התואר ניתן מטעם החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. אודות ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים חקר חומרים הוא, ככל הנראה, התחום המדעי-טכנולוגי הקדום ביותר. תהליך יצירת כלים, השימוש באש לשם יצירת טכנולוגיה מתקדמת (פירוטכנולוגיה) של קרמיקה, זכוכית, סיד, מתכת וכדומה, הזיקה בין אנליזת החומר לתובנות המתקבלות כיום באין ספור היבטים של המחקר הארכיאולוגי - כל אלה הופכים את החיבור שבין חקר החומרים לארכיאולוגיה לטבעי ומתבקש. מסלול מחקרי הקבלה לתכנית במסלול המחקרי תהיה כרוכה במציאת מנחה קבוע לעבודת הגמר במהלך שנת הלימודים הראשונה. נושא העבודה ייקבע במהלך שנה א' ולא יאוחר מסיומה. העבודה יכולה להיות הן ניסויית והן עיונית, הן מחקר בסיסי והן מחקר יישומי. היא עשויה להיות בין-תחומית, תוך שיתוף פעולה בין קבוצות מחקר מפקולטות שונות. מסלול עיוני עם התמחות מעשית במסלול העיוני לא נכללת עבודת גמר וההתנסות המקצועית נעשית במתכונת של פרויקט גמר, במסגרת אחד מן הסמינריונים המתקדמים הנכללים בתכנית. עבודת גמר לתואר שני ופרויקט גמר נבדלים זה מזה בעיקר בהיקף העבודה. בשניהם מוגדרת בעיה מדעית כלשהי, מבוצע סקר ספרות עדכני, מוצגת תכנית עבודה שתאפשר עמידה במטרות שהוגדרו לאור סקר הספרות, מוצגות ומנותחות תוצאות העבודה ומובאים דיון ומסקנות, הכול בהתאם לסטנדרטים המדעיים המקובלים בתחום הרלבנטי. תכנית הלימודים בתכנית שתי התמחויות: ארכיאומטלורגיה - חקר טכנולוגיית המתכת בעבר גיאו-ארכיאולוגיה - פטרוגרפיה ומיקרומורפולוגיה, דהיינו חקר קרקעות ומסלע או מוצריהם בהקשר הארכיאולוגי ובהם כלי חרס, טיח וכיו"ב. מעבדות תכנית הלימודים מתבססת על מערך כיתות הלימוד, המעבדות, חדרי הסמינריונים ומעבדות המחשבים של הפקולטה למדעי הרוח, ועל המעבדות בפקולטה להנדסה ובמרכז וולפסון לחקר החומרים שבאוניברסיטת תל-אביב. אפשרויות תעסוקה העיסוק בחקר החומרים הארכיאולוגיים הפך לתחום מחקר מבוקש ואטרקטיבי בדיסציפלינה הארכיאולוגית המהלך שני העשורים האחרונים. המחקר המדעי של הממצא הארכיאולוגי הפך גם הוא לצורך חיוני שאין בלתו בתהליך פרסומם של דו"חות החפירה של כל המוסדות הללו והוא אף נדרש על ידי רשות העתיקות, שהיא הגוף הסטטוטורי המופקד על מתן רישיונות החפירה במדינת ישראל. חקר החומרים הארכיאולוגיים הוא גם חלק בלתי נפרד ממדעי השימור, השחזור ובדיקת האותנטיות הנעשים דרך קבע במוזיאונים החשובים שברחבי העולם. השיטות המעבדתיות הנלמדות בתכנית, משמשות כיום במחלקות השימור והמחקר המדעי של מיטב המוזיאונים כחלק קריטי מהבנת החומרים, תהליכי הבלייה שלהם והדרכים האפשריות לשימורם. לימודי המוסמך בארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים מהווים כיום את התכנית האקדמית היחידה בארץ המופנית גם לכיוונים אלו. חברי סגל המלמדים בתכנית פרופ' יובל גורן, פרופ' נעם אליעז, פרופ' אילן גולדפרב, ד"ר ארז בן-יוסף, ד"ר דרור אבישר, פרופ' אייל בן-דור, פרופ' שמואל מרקו, ד"ר נילי ליפשיץ. ייעוץ ופרטים נוספים יועץ אקדמי: פרופ' יובל גורן ygoren@post.tau.ac.ilמזכירות החוג: טלפון 03-6409703