האגודה הישראלית לחומרים ותהליכים - דף הבית  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  

הנהלת האגודה: ד"ר אביעזר ישראלי - יו"ר האגודה לחומרים ותהליכים. ד"ר עוז גולן - מזכיר האגודה. מר אורן גפרי - גזבר האגודה. ד"ר דנה אשכנזי - דוברת האגודה. ד”ר אביעזר ישראל 03-5465034, E-mail: israeli@medionics.co.il ד”ר עוז גולן 050-5486668, E-mail: golano@afeka.ac.il ד”ר דנה אשכנזי 052-2228255, E-mail: dana.ashkenazi@gmail.com